Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
,,WIWAT MAJ,
   3 MAJ!” 🇵🇱
W coroczny kalendarz uroczystości wpisana jest akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Tego dnia Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju.
Wczoraj w GCKE w Borku Strzelińskim odbyły się uroczyste obchody tego święta.
Występujący uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności ważne informacje  historyczne związane z tym doniosłym wydarzeniem, zaśpiewali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze oraz były występy instrumentalne.
Na uroczystości wystąpił także zespól muzyczny Cantanti, gościnnie wraz z nim utwór “Wolność – Te Deum” zaśpiewał pan Janusz Cieśla.
Organizatorami akademii byli: Wójt Gminy Borów – Waldemar Grochowski, Dyrektorki  szkół gminnych –  Anna Werba, Dorota Kawałko-Wrona, Małgorzata Jasiak oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej, pocztom sztandarowym za obecność, panu Erykowi Forysiakowi za wsparcie techniczne.

Zostaw komentarz