Skip to content Skip to footer

Regulamin korzystania z Internetu

REGULAMIN

korzystania z Internetu i oprogramowań multimedialnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie.
 1. Komputery udostępnia bibliotekarz.
 2. Korzystanie z komputerów (programów użytkowych i multimedialnych )jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 4. Udostępnianie komputera i Internetu musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników ( na podstawie dokumentu identyfikującego użytkownika).
 5. Korzystanie z Internetu, multimediów i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 6. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczącej wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.
 7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 8. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.
 9. Użytkownik może korzystać na miejscu z zainstalowanych programów użytkowych – do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dyskietce lub płycie CD.
 10. Wydruki z Internetu inne usługi kopiowania są płatne.
 11. Użytkownikowi zabrania się:
  1. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,
  2. dotykania ekranu monitora,
  3. wykorzystania Internetu do:
     • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie
      uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
     • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 12. Użytkownik nie stosujący się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece na podstawie decyzji podjętej przez bibliotekarza.
 13. Użytkownik nie może dotykać elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także kabli sieciowych.
 14. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków, napojów.
 15. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy powiadomić bibliotekarza.