Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Nowa strona Biblioteki

 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2018


 

RANKING BIBLIOTEK 2017

Znamy już wyniki siódmego ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek organizowanego przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą. Jesteśmy najlepszą biblioteką na Dolnym Śląsku! W ogólnokrajowej klasyfikacji zajmujemy wysokie 11. miejsce. Spośród 19. kategorii oceniano m.in. ilość czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wypożyczenia, liczbę godzin otwarcia, wielkość księgozbioru, ilość działających przy bibliotece kółek czytelniczych, artystycznych czy literackich.Twórcy rankingu podkreślają, że dziś biblioteki to nie tylko miejsca, gdzie wypożyczmy książki, ale również ośrodki życia kulturalnego, które aktywizują lokalną społeczność. Miło nam, że nasza praca została doceniona, ale nie byłoby tego wszystkiego bez Was Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy i mamy nadzieję, że nasza biblioteczna rodzina będzie się wciąż rozrastała, a żadne badania o spadku czytelnictwa nie będą dotyczyły naszej gminy!

Zdjęcie przedstawia wręczenie nagrody w Rankingu Bibliotek 2017

Ranking Bibliotek fot. Instytut Książki.

 


Plakat spektaklu dla dzieci "W poszukiwaniu Świątecznej Gwazdki" Borów Świetlica wiejska dnia 4 grudnia o godzinie 16


 

 Plakat koncertu Seniorzy Seniorom. Organizatorzy Sołtys i Rada Sołecka wsi Borek Strzeliński oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie. Miejsce spotkania GCKE w Borku strzelińskim godzina 16;00


Plakat o spotkaniu AKTYWNY I ZDROWY SENIOR TO JEST MOŻLIWE!!! 19.11.2017 godz.16.00 w GCKE w Borku Strzelińskim - Fundacja Wspierajmy Seniorów


 

Plakat informujący o przebiegu Świeta Niepodległości: 10.00 Msza Św. w Borowie; 11.00 4 Gminny Bieg Niepodległości w Borowie; 18.00 Koncert Patriotyczny w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacujnym w Borku Strzelińskim


 

 Plakat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej o spotkaniu autorskim z Magdaleną Knedler organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie dnia 07.11.2017 o godz.17.00. Wstęp wolny


 

PLAN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W NASZYCH BIBLIOTEKACH

od  02.10.2017 r.

Borów

Poniedziałek:

14.00-15.00 - Gry planszowe

15.00-16.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

17.30-20.00 - Klub Filmowy(wyjazdy do kina wg ustaleń członków)

Wtorek: 

16.00-17.00 - Klub Filmowy spotkanie dyskusyjne

                    (każdy pierwszy wtorek miesiąca)        

17.00-18.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

                    (każdy pierwszy wtorek miesiąca)

16.00-18.00 -Spotkanie Klubu 50+

                     (drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca)

Piątek:

14.00-16.00 - Warsztaty Sleeveface dla młodzieży

14.00-15.30 - Zajęcia komputerowe dla seniorów

                       (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem) 

 BOREK STRZELIŃSKI

Poniedziałek:

16.00-17.00 - Zajęcia komputerowe

                    (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)    

18.00-20.00 -  Próba chóru Veni Lumen

Wtorek:

11.00-11.30 - Poranek Malucha

16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne

Środa:

16.30-17.30 - Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

 Czwartek:

10.00-12.00 - Próba zespołu ludowego Ślężanki

Piątek

17.00-18.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

                    (każdy trzeci piątek  miesiąca)

17.00-18.00 - Warsztaty Sleeveface dla młodzieży

                     (każdy czwarty piątek  miesiąca)

ZIELENICE

Poniedziałek:

 16.00-17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

17.00-18.00 - Zajęcia komputerowe

                     (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)

Wtorek:

  17.00-18.00 - Spotkanie klubu 50 +

                     (każdy trzeci wtorek miesiąca)

LUDÓW ŚLĄSKI

Wtorek:

16.00-17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat  

Czwartek:

16.00-17.00 - Zajęcia komputerowe

 

                    (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)


GMINNY DZIEŃ ZIEMNIAKA

Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się mieszkańcom wsi ze zbiorami, plonami,

dlatego też jego koniec wybrała pani Sołtys,Rada Sołecka wsi Borek Strzeliński

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie, żeby zorganizować II GMINNY

DZIEŃ ZIEMNIAKA. Mieszkańcy gminy Borów, którzy przybyli do GCKE

w Borku Strzelińskim 29.09.2017 r. mogli cieszyć się smakiem potraw

przygotowanych w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW

przez panie:

 • Monikę Borelowską
 • Joannę Frydlewicz
 • Elżbietę Kluczewską
 • Janinę Kozulę
 • Annę Krawczyk
 • Janinę Pietrzak
 • Krystynę Piskorz
 • Bożenę Serchan
 • Celinę Stasienko
 • Wiktorię Stasienko
 • Irenę Żurawską

Dużą zręcznością wykazali się zwycięzcy KONKURSU NA NAJSZYBSZE OBIERANIE ZIEMNIAKA:

 • Elżbieta Kluczewska w kategorii dorośli
 • Maja Kulik w kategorii młodzież
 • Agata Majchrzycka w kategorii dzieci

Konkursy literacki NA NAJLEPSZĄ RYMOWANKĘ O ZIEMNIAKU oraz plastyczny dla dzieci NA CUDAKA Z ZIEMNIAKA również cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przygotowane w nich prace można zobaczyć na wystawie w GCKE w Borku Strzelińskim. Wszyscy  uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół ludowy „Ślężanki”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  na naszym profilu na Facebooku:

 

https://www.facebook.com/pg/bibliotekaborow/photos/?tab=album&album_id=1936363266636981


 

Zaproszenie na Gminny Dzień Ziemniaka 29.09.2017 godz.18.00 GCKE w Borku Strzelińskim


 

Po przerwie wakacyjnej ZAPRASZAMY do zapisów na zajęcia:

1. Biblioteka w Borowie:

    * INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

    * ZAJĘCIA PLSTYCZNE dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

    * WARSZTATY SLEEVEFACE dla młodzieży

2. Biblioteka w Borku Strzelińskim:

    * INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

    * ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

    * PORANEK MALUCHA dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat

    * WARSZTATY SLEEVEFACE dla młodzieży

3. Biblioteka w Zielenicach:

    * INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

    * ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

4. Biblioteka w Ludowie Śląskim:

    * INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

    * ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Zajęcia odbywać się będą od października, a dzień i godzina będzie dostosowana do potrzeb całej zebranej grupy (w przypadku zajęć komputerowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika).


 

Plakat akcji Narodowe Czytanie - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego dnia 02.09.2017 godz.15.00 w GCKE w Borku Strzelińskim


 

Plakat KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ - regulamin w zakładce Konkursy


 

Zaproszenie dla lokalnych artystów do udziału w wystawie prac towarzyszącej Narodowemu Czytaniu dnia 02.09.2017 w GCKE w Borku Strzelińskim o godz.15.00

.....................................................................................................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W WYSTAWIE PRAC TOWARZYSZĄCEJ NARODOWEMU CZYTANIU

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 


Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby prezentującej swoje prace na wystawie towarzyszącej Narodowemu Czytaniu zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia zaprezentowania prac dostarczonych na wystawę towarzyszącej Narodowemu Czytaniu, w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zaprezentowania swoich prac na wystawie towarzyszącej Narodowemu Czytaniu.

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

Oświadczam, że zasady zaprezentowania swoich prac na wystawie towarzyszącej Narodowemu Czytaniu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie moich/mojego dziecka/podopiecznego* prac na wystawie towarzyszącej NARODOWEMU CZYTANIU organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora konkursu wizerunku prac dostarczonych przeze mnie na w/w wystawę  i wizerunku ich autora wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 ….................................................................                              …..............................................................

                miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                                             rodzica/opiekuna prawnego *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 


 

Plakat informujący o wykładzie prof. Piotra Feliksa Pelczara nt. Choroby krążenia. Epidemia XX wieku. sala GCKE w Borku Strzelińskim 04.07.2017 godz. 19.00


 

kONCERT WAKACYJNY MAMMA MIA! Z UDZIAŁEM ZESPOŁU PROJEKTU MUZYCZNEGOAMERICANA I BIG BANDU POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KTÓRY ODBEDZIE SIE 21 CZERWCA 2017 ROKU O GODZINIE 20 W GMINNYM CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNYM W BORKU STRZELIŃSKIM


Plakat Konkursu MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA - szczegółowy regulamin w zakładce Konkursy

 

 

 Plakat spotkania z prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr n. med. Piotrem Feliksem Pelczarem "Cukrzyca. Niedoceniony wróg" termin prelekcji 27.05.2017 godz. 18.00 w sali GCKE w Borku Strzelińskim


 

Ogłoszenie o zniesieniu regulaminowych kar dla czytelników, którzy w Tygodniu Biobliotek tj. od 08 do 15.05.2017r. zwrócą do GBP w Borowie wypożyczone książki.


 

GMINNY FINAŁ PÓL NADZIEI

Tegoroczny gminny finał Pól Nadziei odbył się 23 kwietnia w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

Wszystkich zebranych przywitali Waldemar Grochowski - Wójt Gminy Borów, Małgorzata Andryszczak – Wiceprezes oraz Terasa Golińska - Członek Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowego - Nadzieja w Strzelinie. Panie opowiedziały o działalności Stowarzyszenia i podziękowały wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Na przybyłych czekały atrakcje w postaci występów dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

 

Rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczny i literacki.

Komisja obradowała w składzie:

1.     Anna Werba- Dyrektor Zespołu Szkół  Publicznych w Borowie

2.  Dorota Kawałko-Wrona- Dyrektor Szkoły Podstawowej

      w Borku Strzelińskim,

3.     Elżbieta Sucharska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

Laureatami konkursu literackiego „Tylko życie poświęcone innym                     

warte jest przeżycia”

w kat. kl. IV-VI szkoły podstawowe zostali:

1.     Amelia Machalska

2.     Wiktor Krauze

3.     Magdalena Boczkowska

4.     Jakub Malicki

5.     Adam Kociuba

Laureatami konkursu plastycznego „Tu rozkwita dobro”

 

w kat. kl. I-III szkoły podstawowe zostali:

 

1.     Amelia Gawlas

2.     Dawid Zalewski

3.     Karol Olanin

4.     Maja Olanin

5.     Kinga Zaradna

w kat. kl. IV-VI szkoły podstawowe zostali:

1.     Antoni Kubiak

2.     Jakub Malicki

3.     Julia Markowska

4.     Natalia Ziąber

5.     Magdalena Boczkowska

 

Nagrody dla laureatów ufundował Waldemar Grochowski - Wójt Gminy Borów.

W przerwie można było kupić ciasta upieczone przez Sołectwa naszej gminy.

Dzięki hojności sponsorów odbyła się również loteria fantowa oraz aukcja. Na aukcje trafiły m.in. prace dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim oraz prace uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przy bibliotece w Borku Strzelińskim.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:

- INCO-VERITAS S.A. Zakład Produkcyjny w Borowie,

- Anity Kuriaty MARKET MAX w Borku Strzelińskim,

- MAKART BOX Bojakowscy sp. j. w Domaniowie,

- Haliny Mrozińskiej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację finału Pól Nadziei, a szczególnie wolontariuszkom z Gimnazjum w Borowie oraz dzieciom szkół z terenu naszej gminy i nauczycielkom, które przygotowały program artystyczny.

Na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowego - Nadzieja w Strzelinie zebrano kwotę 2495,00 zł.

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY.

 


Życzenia Wielkanocne od Dyrektora i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie


 

Plakat Gminnego Finału Pól Nadziei - GCKE Borek Strzeliński dnia 23.04.2017 godz.16.00


 

Plakat z okazji spotkania e-Pasjonaci. Z okazji tygodnia z internetem. Miejsce - GCKE w Borku Strzelińskim godzina 17.00

 

Gmina Borów szykuje się na Tydzień z Internetem 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie zaprasza mieszkańców Gminy Borów do udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2017. 28 marca br. w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbędzie się spotkanie "e-Pasjonaci", podczas którego uczestnicy poznają inspirujące blogi i przekonają się, że sami w podobny spodób mogą dzielić się swoimi pasjami w sieci. A być może - tak jak znani blogerzy - również na tym zarabiać.

"e-Pasjonaci" to spotkanie dla różnych grup wiekowych, przede wszystkim dla osób dorosłych korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu. W szczególności dla tych, których mogłyby zachęcić do tego przydatne i praktyczne materiały znajdujące się w sieci.

Spotkanie będzie poświęcone trzem obszarom bliskim naszemu życiu codziennemu: majsterkowaniu, gotowaniu i szyciu. Uczestnicy zdobędą na ten temat ciekawe i praktyczne informacje, dowiedzą się, na których blogach mogą znaleźć użyteczne zasoby, zobaczą, jak wielką popularnością cieszą się blogerzy, i że na blogowaniu można zarabiać.

Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. W Polsce odbywa się już po raz siódmy. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 1.700 instytucji i ponad 63.000 osób. Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z partnerami.


 

 PLAKAT KONKURSU NA BARANKA WIELKANOCNEGO. REGULAMIN DOSTĘPNY W ZAKŁADCE KONKURSY

 


 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

W naszych bibliotekach w tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się 27 lutego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych połączonych z wykonywaniem prac plastycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Biblioteka w Borowie uczestnicy DBI ze swoimi pracami Biblioteka w Borku Strzelińskim uczestnicy DBI ze swoimi pracami

                             Biblioteka w Zielenicach uczestnicy DBI w trakcie zajęć poświęconych bezpieczeństwu w sieci


 

Plakat uroczystości Zołnierze Wyklęci dn.02.03.2017 g.17.00 msza w Kościele w Borku Strzelińskim, godz.18.00 Akademia w GCKE w Borku Strzelińskim


 

III GMINNE DYKTANDO

Sejm przyjął uchwałe ustanawiającą między innymi rok 2017 Rokiem Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego - Josepha Conrada dla uczczenia 160-lecia urodzin pisarza. By oddać hołd twórcy na tekst tegorocznego dyktanda wybrany został fragment "Jądra ciemności" jego autorstwa. By sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ortografii i interpunkcji w III Gminnym Dyktandzie pod patronatem Wójta Gminy Borów wzięło udział 15 uczestników.

Prace zostały ocenione przez komisję w składzie:

       I. Anna Filipek

      II. Monika Rak

     III. Bożena Górniak

     IV. Elżbieta Sucharska

Laureatami III Gminnego Dyktanda zostali:

1. Kategoria Dorośli:

    I. Ewa Łopata

    II. Andrzej Florko

    III. Monika Koralewska

2. Kategoria Młodzież:

    I. Julia Piętoń

    II. Wiktoria Koralewska, Julia Marczowska

    III. Wiktoria Hutnik, Agnieszka Szydło

Nagrody laureatom wręczyli Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów oraz Elżbieta Sucharska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.

 


 

WYNIKI WYBORÓW NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 2016 ROKU

1. Biblioteka w Borowie:

    Kategoria dorośli:  Krystyna Młynarowicz

    Kategoria młodzież:  Wiktoria Mysior

    Kategoria dzieci:  Agata Kostanowicz

2. Biblioteka w Borku Strzelińskim:

    Kategoria dorośli:  Jadwiga Nietupska

    Kategoria młodzież:  Wiktoria Hutnik

    Kategoria dzieci:  Mikołaj Grochowiecki

3. Biblioteka w Zielenicach:

    Kategoria dorośli:  Janina Kuriata

                            Danuta Podruczna

    Kategoria młodzież:  Tomasz Sztangret

    Kategoria dzieci:  Amelia Ciołek

4. Biblioteka w Ludowie Śląskim:

    Kategoria dorośli:  Klementyna Michniewicz

                            Wioletta Pajdzik

                            Iwona Żygadło

Najwięcej książek przeczytali:

    Kategoria dorośli:  Krystyna Młynarowicz   355 szt.

    Kategoria młodzież:  Wiktoria Hutnik   137 szt.

    Kategoria dzieci:  Mikołaj Grochowiecki   212 szt.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na galę wręczenia nagród

do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Borku Strzelińskim 9 lutego br. o godz. 18.00Plakat III Gminnego Dyktanda - 07.02.2017r. GCKE w Borku Sttrzelińskim, szczegóły w zakładce konkursy

Informacja o odwołaniu Koncertu Kolęd, który był zaplanowany na 28 stycznia 2017 godz. 17.00 w GCKE w Borku Strzelińskim


Plakat z zaproszeniem na Koncert Kolęd w Boreku Strzelińskim, sala GCKE 28.01.2017 godz.17.00 


 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne dla Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie


 

PLAN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W NASZYCH BIBLIOTEKACH

od 01.12.2016r.

BORÓW

Poniedziałek:

14.00 - 15.00 - Gry planszowe

15.00 - 16.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 12

17.30 - 20.00 - Klub Filmowy (1 raz w miesiącu wyjazd do kina)

Wtorek:

16.00 - 17.00 - Klub Filmowy - spotkanie dyskusyjne

                     (każdy pierwszy wtorek miesiąca)

17.00 - 18.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

                     (każdy pierwszy wtorek miesiąca)

16.00 - 18.00 - Spotkanie Klubu 50+

                      (każdy drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca)

Czwartek:

15.00 - 16.00 - Warsztaty Sleeveface dla młodzieży (od 02.01.2017r.)

Piątek:

14.00 - 15.30 - Zajęcia komputerowe

                     (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)

BOREK STRZELIŃSKI

Poniedziałek:

16.00 - 17.00 - Zajęcia komputerowe

                     (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)

18.00 - 20.30 - Próba chóru Veni Lumen

Wtorek:

16.00 - 17.00 - Gry planszowe

17.00 - 18.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

                     (każdy drugi wtorek miesiąca)

Środa:

11.00 - 11.30 - Poranek Malucha

16.00 - 17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 12

Czwartek:

10.00 - 11.00 - Próba zespołu ludowego Ślężanki

ZIELENICE

Poniedziałek:

16.00 - 17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci

17.00 - 18.00 - Zajęcia komputerowe

                     (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem)

Wtorek:

17.00 - 18.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

                                  (każdy drugi wtorek miesiąca)

17.00 - 18.00 - Spotkanie Klubu 50+

                     (każdy trzeci wtorek miesiąca)

LUDÓW ŚLĄSKI

Wtorek:

16.00 - 17.00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czwartek:

16.00 - 17.00 - Zajęcia komputerowe

                     (zajęcia indywidualne - po ustaleniu z bibliotekarzem).

 


 

 Plakat informujący o Konkursie na "Ozdobę Bożonarodzeniową"


 

Plakat Koncertu z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada g.18.00 GCKE Borek Strzeliński


logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Dnia 25.10.2016r. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie po remoncie, na które przybyło liczne grono zaproszonych gości. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali pan Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, pan Waldemar Grochowski - Wójt Gminy Borów, pani Elżbieta Sucharska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz pani Katarzyna Majchrzycka - bibliotekarka. Obiekt został poświęcony przez księdza Zbigniewa Sowińskiego - proboszcza Parafii Borów.

"Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020".

zdjęcie odnowionego budynku biblioteki publicznej w Borowie

 


 

Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki amerykańskiej zatytułowany "AMERICANA CZY CAPPUCCINO?"

20 października 2016 o godz.19.30 w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim wystąpią:

ZESPOŁY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

PROJECT AMERICANA 1/16 - ZESPÓŁ WOKALNY I SOLIŚCI

ZESPÓŁ BIG-BAND

DYR. - MARTA KIERSKA-WITCZAK

Gorąco zachęcamy do udziału w koncercie.

W s t ę p    w o l n y !!!

 


 

 

 Borów, dn. 16.08.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na "Dostawę wraz z montażem wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia"

Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie, ul.Szkolna 2, 57-160 Borów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w oparciu o zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 04 sierpnia 2016r. wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu.

Korzystną ofertę złożyła Firma:

GRUPA TRAMS Sp. z o.o., ul.Ruska 61, 50-079 Wrocław

Wartość oferty brutto: 30 981,24

Uzasadnienie: GRUPA TRAMS Sp. z o.o., ul.Ruska 61, 50-079 Wrocław przedstawiła ofertę, która spełnia wymogi okrerślone w zapytaniu ofertowym.


 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 tys. euro  na wykonanie zamówienia pn.:

       Dostawa wraz z montażem wyposażenia do  Gminnej Biblioteki Publiczne w Borowie  zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

1.      Termin składania ofert:    12.08.2016 r.

2.      Miejsce składania ofert: Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie ul. Szkolna 2, 57-160 Borów

3.      Forma składania ofert:  pisemna

4.      Termin realizacji zamówienia: 15.10.2016r.

5.      Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, 
co najmniej 5 dostaw wraz z montażem wyposażenia do obiektów użyteczności publicznej 
o wartości nie mniejszej niż 30 tys. zł. brutto każda.

Wykazane dostawy muszą odpowiadać swoim rodzajem, charakterem i stopniem trudności dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć  dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie i zgodnie z umową.

 6.      Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena – 90%

Gwarancja 10 %

7.      Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:  załącznik nr 1 do ogłoszenia


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie serdecznie zaprasza amatorskie zespoły wokalne i chóry do wzięcia udziału w:

IV REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI CHÓRALNEJ

"NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD..."

DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.

W związku z obchodzonym Rokiem Feliksa Nowowiejskiego pragniemy, aby muzyka patriotyczna była okazją do spotkania zespołów i konfrontacji dorobku artystycznego, pielęgnowania śpiewu chóralnego, nawiązania kontaktów oraz dzielenia się doświadczeniami dla chórów działających w naszym województwie oraz w innych regionach Polski.

Wszelkie informacje o Przeglądzie zawarte są w Regulaminie IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Chóralnej.

Przegląd odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim, ul.B.Chrobrego 3, dnia 22 października 2016r. o godz. 10.00

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Biblioteki:

Elżbieta Sucharska, tel. 713930505, 601780450,

w godz.: 9.00 - 15.00

Treść Regulaminu IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Chóralnej i Karta

zgłoszeniowa są dostępne w zakładce KONKURSY


 

Tegoroczny, gminny finał Pól Nadziei odbył się 4 czerwca br. w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

Goście wydarzenia mieli okazję obejrzeć wystawę prac uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez panią Lidię Stanek-Wichlińską. Część prac została przekazana na aukcję.

Na przybyłych czekały atrakcje w postaci występów dzieci ze wszystkich szkół naszej Gminy oraz zespołu Apostolskie Nutki z Oławy. O oprawę muzyczną zadbał pan Paweł Ożga. Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez pana Grzegorza Filipka.

W przerwie można było zakupić ciasto upieczone przez rodziców dzieci ze szkół w Borowie, Borku Strzelińskim i Zielenicach.

Dzięki hojności sponsorów odbyła się również loteria fantowa oraz aukcja. Na loterię trafiły m.in. zakładki przygotowane przez uczestniczki warsztatów szycia, w ramach projektu przeprowadzonego przez słuchaczki Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, mającego na celu aktywizację osób poszukujących pracy.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:

- INCO-VERITAS S.A. Zakład Produkcyjny w Borowie,

- Anity Kuriaty Market Max w Borku Strzelińskim,

- Wojciecha Sucharskiego BHP Konsulting,

- Jadwigi Nietupskiej, Joanny Jakubowskiej Inspiracje dla Domu,

- Lidii i Marcina Wichlińskich Pracownia Szkła Stanek/Wichliński,

- Mieczysława Żygadło.

Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację finału Pól Nadziei i wolontariuszom z Gimnazjum w Borowie, którzy kwestowali pod kościołami.

Na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowego - Nadzieja w Strzelinie zebrano kwotę 3583,33 zł., w tym:

- 1456,90 zł. aukcja, loteria i sprzedaż ciast,

- 2126,43 zł. kwesta do puszek.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY.


 

 Plakat Finału Kampanii Pola Nadziei - 04.06.2016 godz.15.00 Gminne Centrum Kulturalno Edukacyjne w Borku Strzelińskim


Informacja o zwolnieniu z opłat za przetrzymanie książek w czasie Tygodnia Bibliotek tj. 08.05-15.05.2016 

 MŁODA GRUPA TEATRALNA

serdecznie zaprasza na mini spektakle teatralne w ramach projektu:

"Teatr pomostem pokoleniowym"

Spektakle zobaczyć będzie można:

18 kwietnia b.r. godz. 17:00 - budynek Urzędu Gminy Borów

20 kwietnia b.r. godz. 18:00 - Świetlica Wiejska w Zielenicach

21 kwietnia b.r. godz. 18:00 - Świetlica Wiejska w Ludowie Śląskim

22 kwietnia b.r. godz. 18:00 - Świetlica Wiejska w Bartoszowej

28 kwietnia b.r. godz. 17:00 - Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Borku Strzelińskim

Rozwojowi młodych talentów wsparcia udzielają:

Wójt Gminy Borów

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

GOPS w Borowie

Stowarzyszenie "Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko lokalne"

Opiekunowie młodych talentów:

Nauczyciele szkół z terenu Gminy Borów


 

Życzenia Wielkanocne od Dyrekcji i pracowników GBP w Borowie


Wzorem ubiegłego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie ogłasza II edycję Gminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem "CZYTELNIK NA MEDAL".

Zasady konkursu:

- czas trwania: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

- kryteria oceny:

* liczba przeczytanych książek           * zwrot książek w terminie


 

II GMINNE DYKTANDO

Aby w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz ideii zawartych w jego książkach, Senat przyjął uchwałę ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Dlatego na tekst tegorocznego dyktanda został wybrany fragment powieści historycznej "Krzyżacy".

Do wzięcia udziału w II Gminnym Dyktandzie zgłosiło się 30 osób.

Prace zostały ocenione przez komisję w składzie:

I.     Anna Filipek

II     Monika Rak

III.   Bożena Górniak

Laureatami II Gminnego Dyktanda zostali w kategorii:

1. Dorośli:

    I.     Andrzej Florko

    II.    Anna Nowicka

           Monika Koralewska

    III.  Ewa Łopata

2. Młodzież:

    I.     Anna Wójcik

    II.    Paulina Kulka

    III.   Anna Wójciak

3. Dzieci:

    I.     Józef Paluch

    II.    Aleksander Kotwica

    III.   Mateusz Fuławka

Nagrody laureatom wręczyli: Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów, Elżbieta Sucharska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie i Stanisław Czajka Prezes Stowarzyszenia Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne.

Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację dyktanda dziękujemy!

Zdjęcie Laureatów II Gminnego Dyktanda wraz z organizatorami


 

 WYNIKI WYBORÓW NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 2015 ROKU

1. Biblioteka w Borowie

    I.     Krystyna Młynarowicz

    II.    Zofia Saliniewicz

    III.   Zofia Krawczyszyn

2. Biblioteka w Borku Strzelińskim:

    I.     Monika Borelowska

    II.    Angelika Ciura

    III.   Natalia Kazuro

    IV.   Mikołaj Grochowiecki

3. Biblioteka w Zielenicach:

    I.     Agnieszka Gawlas

    II.    Weronika Wojewoda

    III.   Kornelia Herbrych

4. Biblioteka w Ludowie Śląskim:

    I.    Wioletta Pajdzik

    II.   Klementyna Michniewicz

    III.  Iwona Żygadło

Najwięcej książek przeczytali:

1. Kategoria "Dorośli":

    Monika Borelowska - 338

2. Kategoria "Młodzież":

    Angelika Ciura - 152

3. Kategoria "Dzieci":

    Natalia Kazuro - 139

Wszystkim gratulujemy i życzymy podobnych wyników i w tym roku!

Zdjęcie laureatów konkursu na Najlepszego Czytelnika 2015 roku 


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie oraz Stowarzyszenie Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne zapraszają na spektakl z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych

 

Plakat Koncertu z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 01.03.2016 o godz.17.00 w GCKE w Borku Strzelińskim


 

Zapraszamy uczniów

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

do udziału

w KONKURSIE NA PLAKAT "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - KU ICH PAMIĘCI"

Na prace konkursowe czekamy  do 29.02.2016r.

Treść regulaminu tego konkursu znajduje się w zakładce "Konkursy" na naszej stronie intrnetowej www.biblioteka.borow.pl


 

Zaproszenie do udziału w "Badaniu satysfakcji użytkowników bibliotek" w dniach 22.02.-31.03.2016r. 


 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Borów,

którzy ukończyli 12 rok życia, do wzięcia udziału w

II GMINNYM DYKTANDZIE,

które odbędzie się 25 lutego 2016r.

o godzinie 17:00

w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Borku Strzelińskim ul.B.Chrobrego 3.

Pełna treść regulaminu znajduje się w zakładce "Konkursy" na naszej stronie internetowej www.biblioteka.borow.pl


Plakat Koncertu Cicha Noc 30.01.2016 g.17.00


Plakat z informacją o Wyborach książek w GBP w Borowie

 


 

 Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne od Dyrektor i pracowników GBP w Borowie


 

Ogólnopolski Ranking Bibliotek 2015 organizowany przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą jest już za nami.    Na oficjalnej gali w Warszawie naszą gminę reprezentowali pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie Elżbieta Sucharska i Wójt Gminy Borów pan Waldemar Grochowski.

 

 

Dyrektor GBP w Borowie E.Sucharska i Wójt gminy Borów odbierają dyplom dla GBP w Borowie

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Gauden Dyrektor Instytutu Książki, Elżbieta Sucharska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie, Ewa Usowicz zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita", Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów; fot. Bogdan Kuc Instytut Książki

 

Z dumą informujemy, że również w tym roku nasza biblioteka została uhonorowana w wyżej wymienionym rankingu. W klasyfikacji ogólnopolskiej zajęliśmy wysokie 9 miejsce spośród 2300 bibliotek wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z miast mających mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. Spośród wszystkich bibliotek dolnośląskich, biblioteka w Borowie zajęła 3 miejsce, taki sam wynik, a więc 3 miejsce przypadło naszej bibliotece w kategorii wszystkich bibliotek wiejskich z terenu całego kraju.

 

Przedstawiciele laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2015


 

 Zapowiedź Koncertu Patriotycznego 11.11.2015r. GCKE w Borku Strzelińskim


 

W sobotnie przedpołudnie w Kościele Parafialnym w Borku Strzelińskim rozbrzmiewały dźwięki utworów sakralnych prezentowane przez uczestników III Regionalnego Przeglądu Chórów Amatorskich. W tym roku wystąpili:

- Chór LAURUS z Ziębic

- Chór STAROMIEJSKI ze Strzelina

- Chór VENI LUMEN z Borka Strzelińskiego

- Chór Kameralny OSTINATO z Wrocławia

- Męski Zespół Śpiewaczy CORD z Piławy Dolnej

- Chór CANTATE DEO z Dzierżoniowa.

Zaprezentowane utwory zostały ocenione przez profesjonalne Jury, w składzie:

- prof. Marta Kierska-Witczak - przewodnicząca

- Anna Szczędzina - członek

- Łukasz Nowak - członek.

 

W podsumowaniu przeglądu pani prof. M.Kierska-Witczak podkreśliła, że tegoroczne występy były na bardzo wysokim poziomie, dlatego bardzo trudno było wyłonić zwycięzców tegorocznego przeglądu. Ostatecznie laureatami zostali:

I MIEJSCE:       Chór Kameralny OSTINATO z Wrocławia

II MIEJSCE:      Chór VENI LUMEN z Borka Strzelińskiego

III MIEJSCE:     Chór CANTATE DEO z Dzierżoniowa

WYRÓŻNIENIA: Chór LAURUS z Ziębic

                       Chór STAROMIEJSKI ze Strzelina

                       Meski Zespół Śpiewaczy CORD z Piławy Dolnej

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom poczęstunek. Na zakończenie przed zebranymi raz jeszcze wystąpili laureaci I miejsca - Chór Kameralny OSTINATO z Wrocławia.

Laureaci III Regionalnego Przeglądu Chórów Amatorskich 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w III Regionalnym Przeglądzie Pieśni Chóralnej

dnia 24 października 2015r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Borku Strzelińskim.

W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Św.Jana Pawła II program wystąpień powinien składać się z utworów o tematyce sakralnej.

Informacje o przeglądzie można uzyskać pod nr tel.: 713930505

lub e-mail: biblioteka-borow@wp.pl


 


Plakat zapraszający na spotkanie młodzieży


Kartka swiąteczna wielkanocna


 


 


 


 

 


 


Pierwsze spotkanie z cyklu "Kobiety-kobietom. Małymi krokami do wielkich zmian" już za nami.
Przybyłym gościom zaprezentowało się 6 niezwykłych kobiet, które swoje zainteresowania, pasje i umiejętności przekształciły w zawód, który wykonują.
W warsztatach podzielonych na dwa panele:

     I. Zdrowie i uroda.
     II. Biznes i psychologia.

wystąpiły prelegentki:
 
Renata Grochowska - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej,
 
Grażyna Kosińska - nauczycielka, która aktywnie promuje niekonwencjonalne metody leczenia,
 
Maria Horodyska - trener personalny, instruktor fitness,
 
Agnieszka Gawlińska - dyrektorka i lektorka szkoły językowej,
 
Grażyna Górska - mediator i prawnik z wieloletnik doświadczeniem zawodowym,
 
Lidia Stanek - Wichlińska - absolwentka ASP we Wrocławiu, która wspólnie z mężem prowadzi pracownię szkła.
Niezwykły wystrój sali, klimat spotkania i dietetyczny poczęstunek sprawił,
iż pozostanie ono na długo w pamięci uczestników.
A my już dzisiaj zapraszamy na II spotkanie z tego cyklu, które odbędzie się w listopadzie.

 

   


 

 


W dniach od 30.06. do 02.07.2014 w godz. 10.30 - 20.00 w budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim prezentowana będzie bezpłatnie wystawa:"Wołyń czasu zagłady 1939-1945". Wystawa pokazuje dzieje Wołynia w okresie przed i podczas II wojny światowej (tło społeczne i polityczne). Szczególny nacisk położono na tragiczne dzieje i zagładę ludności polskiej Ziemi Wołyńskiej w roku 1943. Wykorzystano unikatowe zdjęcia Wołynia i Krzemieńca znajdujące się w zbiorach Muzeum Niepodległości oraz zdjęcia ofiar mordów dokonywanych przez UPA.

Zapraszamy na wystawę!


 


 


 


 

Regulamin został zamieszczony w zakładce "Konkursy".

 


 

 


 


 

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek 

logo orange


 

logo projektu EU

 

W okresie od 27.03.2013 r. do 30.09.2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie realizuje projekt " Kulturalny bon-ton",który jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolośląskiego w ramach działania 413." Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013" w zakresie małych projektów, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01088-6930-UM0141692/12.