Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Finał Gminnych Pól Nadziei już za nami. W tym roku obchody Gminnego Finału Pól Nadziei połączone były z koncertem organowym, który można było wysłuchać w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Borku Strzelińskim. Artyści, którzy zaprezentowali się w boreckiej świątyni to uznana sopranistka pani Joanna Zwartko – Kołodziej, oraz organista – pan Łukasz Romanek. Była to prawdziwa uczta muzyczna zarówno dla ucha jak i dla ducha. W czasie Gminnego Finału Pól Nadziei można było zakupić ciasta przygotowane przez KGW z Zielenic, a uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Borów kwestowali przed kościołami w Borowie, Borku Strzelińskim, Ludowie Śląskim, Mańczycach oraz w Zielenicach. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które wsparły wpłatami działalność strzelińskiego hospicjum.

Dziękujemy:

• Panu Wójtowi Gminy Borów za wsparcie całego przedsięwzięcia,

• ks. Dziekanowi Wiesławowi Szczęch za gościnę i użyczenie wspaniałych organów,

• proboszczom pozostałych parafii w naszej gminie tj. ks. Zbigniewowi Sowińskiemu w Borowie, ks. Piotrowi Semeniukowi w Ludowie Śląskim i ks. Mariuszowi Trojanowskiemu w Zielenicach za zgodę na przeprowadzenie zbiórki datków, na działalność Stowarzyszenia Hospicjum Domowego Nadzieja w Strzelinie, pod kościołami,

• Kołu Gospodyń Wiejskich w Zielenicach za upieczenie i sprzedaż ciast,

• Paniom Dyrektorkom szkół podstawowych z terenu gminy Borów: pani Dorocie Kawałko-Wronie, pani Małgorzacie Jasiak, pani Annie Werbie oraz uczniom i pracownikom tych szkół, którzy zaangażowali się w zorganizowanie kwesty.

Podczas tegorocznej akcji udało się uzbierać 5 521,70zł.

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz