Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
07.11.2019 SPOTKANIE Z DR HAB.INŻ. BARTOSZEM JAWECKIM
 Nasi Czytelnicy zostali zaproszeni przez Geopark Przedgórze Sudeckie oraz Wydział Inżynierii 
Kształtowania Środowiska  i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na prelekcję
dr hab. inż. Bartosza Jaweckiego nt. „Rola kamieniołomów i wykorzystania lokalnych skał
w kształtowaniu Ziemi Strzelińskiej" połączoną z prezentacją książki "Kamień w architekturze
i budownictwie Ziemi Strzelińskiej". Wszyscy, którzy przybyli do biblioteki w Borku Strzelińskim
6.10.2019 r., mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o skałach wydobywanych
w naszym powiecie, ich przeznaczeniu i wpływie na wygląd środowiska w którym żyjemy.
Pan Bartosz zainspirował uczestników spotkania do zwiedzania miejsc gdzie są lub były
kamieniołomy oraz tych,  w których wykorzystuje się kamień w nich wydobywany (do budowy
obiektów sakralnych, budynków mieszkalnych i innych).  
Dziękujemy za ciekawą prelekcję i mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie!

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.
 
Zdjęcia można zobaczyć tu:

Strona Główna