Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Program Rozwoju Bibliotek 

Z dniem 1 stycznia 2014r. zakończył się ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który skierowany był do bibliotek usytuowanych we wsiach i małych miejscowościach.

 

 

Nasza Biblioteka aktywnie w nim uczestniczyła jako Biblioteka Wiodąca.

 

 

Wszystkim bibliotekom, bibliotekarzom, organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz ich pracownikom, z którymi nawiązaliśmy kontakty w ramach Programu Rozwoju Bibliotek serdecznie dziękujemy za współpracę i jesteśmy pełni nadziei, iż będziemy w dalszym ciągu współpracować i korzystać z Waszych doświadczeń.

 

 Działalność naszej biblioteki została zauważona i doceniona w środowisku bibliotekarskim. W konkursie " Dobre praktyki w bibliotece" dla Partnerstw Lokalnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek nasza biblioteka zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 2000 zł.                    Konkurs „Skąd jesteśmy” zrealizowany przez bibliotekę w 2011 r. w ramach PRB, został zaprezentowany w dniach 21 - 22 maja br. na targach innowacji dla bibliotek na Ukrainie, w stolicy kraju, w Kijowie. Była to jedna z 8 propozycji bibliotekarzy polskich, która miała zachęcić i zmotywować ukraińskich bibliotekarzy do działań poza  standardowych, które polskie biblioteki realizują w swoich środowiskach lokalnych.

 

Nasz projekt wzbudził zainteresowanie tematyką, formą i pozyskaniem wielu partnerów do jego realizacji.

Mamy nadzieję, iż nasze ukraińskie koleżanki będą się w swojej pracy wzorować na naszych doświadczeniach.

  

W bibliotece w Borku Strzelińskim od 1 grudnia br. odbywają się indywidualne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, unikania cyberprzemocy i  cyberprzestępczości, poszanowanie własności intelektualnej oraz dyskusje na ten temat. Każdy uczestnik przechodzi kurs metodą e-lerning. Materiały szkoleniowe są dostosowane do wieku uczestników. Krótkie filmy oraz testy prowokują do rozmowy o zachowaniach, które budzą wątpliwości młodych internautów. Akademia Bezpiecznego Internetu cieszy się dużą popularnością, dlatego warsztaty zostaną przedłużone do 31.01.2012r. i będą się odbywać w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

 

 

  

 Redakcja gazety " Rzeczpospolita" wraz z Instytutem Książki przygotowały ranking bibliotek funkcjonujących w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców.

W takich małych miejscowościach biblioteka nie jest tylko miejscem, w którym wypożycza się książki, ale również jest to miesjce spotkań społeczności lokalnej, oraz jest organizatorem działań kulturalnych.

Nasza biblioteka zajęła 9 miejsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek, a 3 miejsce w kategorii gmina wiejska. Ponad to jest ona najlepsza w województwie dolnośląskim.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet, które zostały rozesłane do wszystkich gmin. Przygotowując zestawienie brano pod uwagę: ilość czytelników, wypożyczenia, liczbę godzin pracy biblioteki, powierzchnię.

Jesteśmy dumne z tak wysokiego wyniku i cieszymy się, że taki ranking został stworzony, a nasza praca doceniona.

Laureaci. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borku Strzelińskim zaprasza na cykl warsztatów indywidualnych poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z sieci, które zostały przygotowane dla uczniów klas IV - IV szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Będziemy uczyć o tym jak uniknąć cyberprzemocy, o kontaktach online, ochronie prywatności, poszanowaniu własności intelektualnej oraz uzależnieniach od Internetu. Program powstał dzieki kampanii " Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu", zainicjowanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Rozwoju Społeczenstwa Informacyjnego oraz Fundację Orange. 

Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki. 

Rozstrzygnięto konkurs
„DOBRE PRAKTYKI W BIBLIOTECE”
dla gminnych koalicji
Programu Rozwoju Bibliotek

 

W listopadzie 2010 r. podczas I Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek został ogłoszony regulamin konkursu „Dobre praktyki w bibliotece” dla Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek, którego celem było upowszechnienie doświadczeń z budowania koalicji i prezentowanie jej wspólnych działań. Przedstawione projekty mają służyć jako inspiracja dla pozostałych koalicji stworzonych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu konkursem Jury w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Andrzej Tyws - Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu;

 

Członkowie Komisji:

1. Jacek Gawroński - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego,     przedstawiciel Regionalnego Partnerstwa;

2. Paweł Antoniewicz – koordynator partnerstw lokalnych Programu Rozwoju Bibliotek, członek zespołu „Fundacji EkoRozwoju”;

3. Wioleta Matuszewska – przedstawiciel Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badań Czytelniczych;

4. Blanka Bobryk – przedstawiciel Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badań Czytelniczych;

5. Beata Jasiak – koordynator regionalny PRB, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badań Czytelniczych.

 

postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ
Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie
(nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł)
I WYRÓŻNIENIE
Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Oława
(nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł)

II WYRÓŻNIENIE
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra
(nagroda rzeczowa o wartości 500 zł)
 


                Dnia 6 lipca 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie odbyło się 4 i ostatnie już spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi w ramach  Mikrograntu „Podaj Dalej”,  który jest  w całości sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W spotkaniu wzięło udział 11 bibliotekarek z bibliotek publicznych  w Borowie, Strzelinie, Kondratowicach i Wiszni Małej. Tematem spotkania było „Podsumowanie współpracy Biblioteki Wiodącej  z Bibliotekami Partnerskimi i fundacjami, z których biblioteki otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w ramach I rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Omówiono realizację dwóch projektów : GBP w Borowie pt.”Skąd jesteśmy..” i MiGBP w Strzelinie „Komputer zamiast pędzla i rylca” oraz współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, które to zaangażowały się na  rzecz  rozwoju bibliotek publicznych w  małych miejscowościach do 5 tys. mieszkańców i przedstawiły ofertę organizacji ciekawych zajęć dla najmłodszej grupy użytkowników.

Na zakończenie spotkania wszystkie bibliotekarki stwierdziły, iż są otwarte na współpracę i mają wolę podtrzymywania dalszych kontaktów, które mają służyć  wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu  realnych problemów bibliotekarskich.


 Dnia 18.05.201r. w Filli GBP w Zielenicach odbyło się trzecie spotkanie Biblioteki Wiodącej  z Bibliotekami Partnerskimi  ( GBP w Prusach filia w Zarzycy oraz MiGPB w Strzelinie filia w Nowolesiu) zorganizowane w ramach minigrantu " Podaj dalej". W konferencji uczestniczyły te bibliotekarki, które otrzymały do swoich bibliotek w ramach PRB nowy sprzęt komputerowy. Spotkanie miało charakter wirtualny. Podczas konferencji bibliotekarki zakładały konta na Skypie oraz ćwiczyły komunikowanie się między sobą za pomocą tego programu.

  

Dnia 18.05.2011 r. w Filii GBP w Zielenicach  odbędzie się trzecie wirtualne spotkanie z bibliotekami partnerskimi pt.  " Poznajmy się nawzajem" prowadzone w ramach  Mikrograntu     " Podaj dalej". 

 Dnia 13.04.2011r. w GBP w Borowie odbyło się drugie spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi w ramach minigrantu " Podaj dalej". Konferencja przebiegała pod hasłem: " Dzielimy się swoją wiedzą". Podczas spotkania odbyła się prezentacja szkoleń specjalistycznych, w których brały udział bibliotekarki. Tematem szkoleń specjalistycznych były: " Miejsce promocji kultury", " Multimedia i nowoczesna komunikacja", " Miejsce dla młodych", " Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą".  Podczas konferencji został także poruszony temat założenia Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki oraz temat udziału bibliotekarzy w szkoleniach podstawowych nt. " Planowania pracy biblioteki". Podczas konferencji bibliotekarki mogły wymienić się swoją wiedzą zdobytą na szkoleniach podstawowych i specjalistycznych, a także wymienić doświadczenia związane z pracą w bibliotece.

 

  

 Dnia 16.03.2011r. w GBP w Borowie odbyło się pierwsze z czterech spotkań Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi ( GBP w Prusach, GBP w Wiszni Małej, MiGBP w Strzelinie)  w ramach minigrantu " Podaj dalej".         W konferencji  uczestniczyło 16 bibliotekarek, które przywitał Wójt Gminy Borów pan Waldemar Grochowski.                                                                                                                                                               Pierwsze spotkanie przebiegło pod hasłem "Poznajmy się nawzajem". Podczas spotkania każda biblioteka krótko scharakteryzowała osiągnięcia i działania, jakie kieruje do swoich czytelników. Ta krótka prezentacja miała pokazać pozostałym uczestniczkom konferencji daną bibliotekę oraz środowisko w której działa. Omówione zostały również ciekawe formy pracy z czytelnikami oraz działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, biblioteki oraz środowiska lokalnego.

Kolejne spotkanie w ramach mikrograntu " Podaj dalej" zostało zaplanowane na 13.04.2011 r. 

Dnia 16.03.2011 r. o godzinie 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie odbędzie się pierwsze spotkanie z bibliotekami partnerskimi pt.  " Poznajmy się nawzajem" prowadzone w ramach  Mikrograntu     " Podaj dalej". 

 Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i małych miastach.

Program przyczyni się do urozmaicenia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami , a przede wszystkim stworzył możliwości rozwoju użytkownikom bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która otrzymała grant o wartości 28 milionów dolarów od Amerykańskiej Fundacji Wolności, którą finansuje Fundacja Billa i Melindy Gates. Środki są przeznaczone na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego oraz promocję bibliotek. 

Program rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie przystąpiła w roku 2009 do I rundy programu jako Biblioteka Wiodąca z trzema Bibliotekami Partnerskimi, którymi są:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wiszni Małej

W roku 2010 wszystkie biblioteki z terenu Gminy Borów otrzymały nowoczesny sprzęt informatyczny, multimedialny, aparaty cyfrowe. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w warsztatach planowania rozwoju Bibliotek, w szkoleniach informatycznych, a także w szkoleniach specjalistycznych. Przy bibliotece utworzono Gminną Koalicję na rzecz Rozwoju Bibliotek.

Na realizację działań, które mają przyczynić się do rozwoju czytelnictwa, intergracji środowiska lokalnego oraz rozwoju biblioteki w 2010r. Biblioteka pozyskała: dofinansowanie w konkursie grantowym " Aktywna Biblioteka" na realizację projektu " Skąd jesteśmy..." w wysokości 4976zł.

Z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego otrzymaliśmy Kuferek Badacza, który posłuży do realizacji zajęć z najmłodszymi czytelnikami w ramach projektu Mali Badacze.