Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

O nas

    Działalność bibliotek publicznych regulowana jest szeregiem aktów prawnych o randze ustawy, przepisami prawa lokalnego i zakładowego oraz normami państwowymi. Początki funkcjonowania poszczególnych bibliotek publicznych na terenie gminy datuje się na:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie - 1948 r.
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borku Strzelińskim - 1948 r.
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zielenicach - 1949 r.
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludowie Śląskim - 1975 r.

Od roku 1975 w skład GBP w Borowie weszły 4 placówki biblioteczne, które mają swoje siedziby w 4 największych miejscowościach Gminy. Biblioteka Publiczna jest również jedyną instytucją kultury na terenie Gminy Borów, nie ma konkurencji, ale przez dziesiątki lat, działając na rzecz środowiska wiejskiego, wychodziła poza statutowe ramy działania i umocniła swoją pozycję w środowisku lokalnym. W placówkach tych zatrudnionych jest 4 pracowników meretorycznych na pełnych etatach oraz księgowa na 1/3 etatu. Od 13 lat biblioteka korzysta z pomocy stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie.

Dwie biblioteki: w Borku Strzelińskim i Zielenicach pełnią funkcję bibliotek publiczno - szkolnych. Wszystkie placówki są umieszczone w budynkach na parterze, posiadają centralne lub elektryczne ogrzewanie, toalety i są wyremontowane. Wszystkie natomiast mają zbyt małą powierzchnię. Wzrost zadań, rozwój biblioteki, nowe technologie i różnorodna oferta kulturalna spowodowała, iż powierzchnie bibliotek są niewystarczające.