Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Nowości w naszym księgozbiorze

 


 

Nowości Biblioteka w Borowie Nowości Biblioteka w BorowieNowości Biblioteka w BorowieNowości Biblioteka w Borowie