Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
28.08.2020 DOŻYNKI WE WSPOMNIENIACH

„Gospodarzu hojny o chleb bądź spokojny.

Plon niesiemy plon, plon niesiemy plon.

Pani Gospodyni chleb niech w dzierży czyni.

Plon niesiemy plon, plon niesiemy plon.”

Ta piękna przyśpiewka wykonywana przez nasz zespół ludowy Ślężanki dużo mówi
o prawdziwej istocie Dożynek. To święto dla wszystkich, bo każdemu z nas chleb jest potrzebny.
To podziękowanie za ciężką pracę rolników, którzy trudzili się wiele miesięcy, by móc zebrać plony
z których korzystamy. To podziękowanie Bogu za dobre zbiory i wszystko, co nam daje.
To również piękna tradycja, którą warto kultywować. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Ślężanek!

Zdjęcie. ZESPÓŁ ŚLĘŻANKI Z WIEŃCEM, OBOK STAROSTA I STAROŚCINA DOŻYNEK

Ślężanki z wieńcem dożynkowym oraz Starosta i Starościna z chlebem.

fot. Archiwum zespołu Ślężanki.

ZDJĘCIE. PRZEWIEZIENIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO NA WOZIE KONNYM

Przewiezienie wieńca dożynkowego.

fot. Archiwum zespołu Ślężanki.


Strona Główna