Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
12.02.2020 E-SENIOR WRĘCZENIE TABLETÓW
 Mieszkańcy gminy Borów w wieku 65+, którzy uczestniczą w kursie  E-Senior  spotkali się 11.02.2020 r.
w bibliotekach w Borowie, Borku Strzelińskim i Zielenicach, żeby odebrać swoje tablety z rąk pani Joanny
Mrozek z Fundacji Partycypacji Społecznej. Pan Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów gratulował
seniorom zaangażowania, pani Katarzyna Majchrzycka p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie podziękowała im za chęć rozwoju i wytrwałość w dążeniu do celu, a pani Bogumiła Mierzwińska Kierownik
Referatu ds. społecznych i rozwoju gminy podkreślała jak ważne są takie inicjatywy.
E-Seniorzy spotkali się także z  sierż. szt. Joanną Sączawą Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej
Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, która poprowadzi z nimi spotkania na temat bezpiecznego internetu.
Rozmowy przy słodkim poczęstunku i kawie były miłym zakończeniem spotkania.
Wszystkim E-Seniorom życzymy radości w korzystaniu z nowych technologii!
 
Projekt E-Senior odbywa się w ramach Programu rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych
w środowisku lokalnym
 
Zdjęcia można obejrzeć tu:

Strona Główna