Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
08.01.2020 PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
Okres Bożego Narodzenia jest doskonałą okazją, do tego aby spotkać się na wspólnym kolędowaniu.
6 stycznia 2020 r.  w Gminnym Centrum Kulturalno- Edukacyjnym w Borku Strzelińskim już po raz ósmy
odbył się PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK, na którym zaprezentowali się młodzi wykonawcy z terenu
całej naszej gminy. Łącznie w kolędowaniu wzięło udział 128 uczniów ze szkoły z Borowa,
Borka Strzelińskiego, Zielenic oraz dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Wystąpiła także
schola parafialna z Borowa.
 
W tym roku RZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK nie miał charakteru konkursu. Dzieci i młodzież występowali
podzieleni na następujące kategorie:
- przedszkola i oddziały przedszkolne,
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII
 
Z racji zmiany formy przeglądu, dzieci z poszczególnych grup losowały nagrody w postaci koszy
ze słodyczami. Szczęśliwymi zwycięzcami zostali:
  • w kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne nagrodę wylosowały dzieci z przedszkola w Borowie,
  • w kategorii klas I-III szczęście mieli uczniowie ze szkoły w Borku Strzelińskim
  • w kategorii klas IV-VI  nagroda powędrowała do uczniów ze  szkoły w Zielenicach
  • w kategorii klas VII-VIII  nagrodę wylosowali uczniowie ze szkoły w Borku Strzelińskim.
Kolędom i pastorałkom zaśpiewanym i zagranymi przez zdolnych artystów przysłuchiwali się licznie
zgromadzeni rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz mieszkańcy gminy Borów.
Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie „Integracja-Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne”
z siedzibą w Borowie przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz dyrektorów
szkół z Borowa, Borka Strzelińskiego oraz Zielenic . Całe przedsięwzięcie honorowym patronatem
objął  Wójt Gminy Borów - Waldemar Grochowski, a nagrody ufundowali lokalni sponsorzy.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponowie spotkamy się w tak licznym gronie,
by móc wspólnie pokolędować. 
 
Zdjęcia do obejrzenia: 


Strona Główna